Vulgarisation de la culture de moringa

12 Jul 2021

Dans ses plans de lutte contre la malnutrition, le programme AFAFI-Sud vulgarise la culture de moringa dans ses trois régions d’intervention.

Compte tenu de ses vertus nutritionnelles, ses feuilles et ses fruits sont les plus utilisés. Ces derniers sont une très bonne source de calcium, potassium, fer, magnésium, vitamines et protéines de très bonne qualité.

Les feuilles fraîches de moringa contiennent deux fois plus de protéines que les yaourts, 4 fois plus de vitamine A que les carottes, 3 fois plus de potassium que les bananes, 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus de calcium que le lait.

De plus, le moringa est un arbre à la croissance rapide. Ses premières feuilles peuvent être récoltées dès le troisième au sixième mois et un an et demi pour la première récolte de fruits.


 Fampiroboroboana ny fambolena ananambo 

Ao anatin'ny tetikady hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fandaharanasa AFAFI-Sud dia mampiroborobo ny fambolena ananambo (moringa) amin'ireo faritra telo iasany.

Noho ireo tombontsoa ara-tsakafo azo avy aminy, ny raviny sy ny voany no be mpampiasa indrindra. Ahazoana kalsioma, potasioma, vy, manezioma, vitamina ary proteinina tena tsara kalitao ny ananambo.

Ny ravina ananambo dia misy proteinina avo roa heny noho ny yaourt, vitamina A efatra heny noho ny karaoty, potasioma telo heny noho ny akondro, vitamina C fito heny noho ny voasary, kalsioma  efatra heny noho ny ronono.

Ambonin’izay, ny ananambo dia hazo mora maniry haingana. Telo ka hatramin’ny enim-bolana dia efa afaka otazana ny raviny izay nambolena ary iray taona sy tapany raha hioty ny voany.