Région Atsinanana : appui à l’amélioration des services fournis aux éleveurs, un des objectifs du Programme RINDRA, à travers l’atelier d’évaluation du référentiel destiné aux Agents en Santé Animale de Proximité ou Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV)

11 Oct 2021


Un atelier d’évaluation du référentiel destiné aux Agents en Santé Animale de Proximité ou Mpiompy Manampy amin’ny Asa Veterinera (MMAV) s’est tenu à Toamasina les 07, 08 et 09 octobre 2021, financé par le Programme RINDRA ou Renforcement Institutionnel vers le Développement de la Résilience Agricole. Il s’agit d’un programme financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme Indicatif National - 11ème FED.

La DSV au sein du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche a assuré l’organisation dudit atelier. Des responsables du secteur de l’élevage ainsi que 60 vétérinaires issus de 6 régions ont participé à cette journée d’évaluation : Analamanga, Diana, Sava, Alaotra Mangoro, Analanjirofo et Atsinanana.

Une évaluation des réalisations par rapport au référentiel MMAV mis en place depuis 2018 a été effectuée. Les observations des vétérinaires sanitaires sur ledit document sont en effet nécessaires en vue de l’améliorer et de pallier les écarts. Le but et le contenu de cet atelier coïncident alors avec la politique de l’Etat qui vise à fournir des services de proximité aux éleveurs dans ce domaine.

Il convient de noter que cet atelier d'évaluation à Toamasina mené par les vétérinaires sanitaires (V.S) issus des 6 régions conclut les ateliers menés par tous les V.S dans les 23 régions de l'île. Les 5 premières séries ont eu lieu dans la Région Sud, Boeny, Vakinankaratra, Bongolava et Ihorombe par les V.S issus de 17 régions.


-----------

Faritra Atsinanana : tosika ho fanatsarana ny tolotra omena ny mpiompy eny ifotony no tanjon’ny Fandaharanasa RINDRA izay vatsian’ny vondrona eoropeana vola @ atrikasa tombana sy fakan-kevitra ireo vétérinaires sanitaires (VS) isam-paritra @ lasim-piofanana MMAV- Mpiompy Manampy @Asa Veterinera 

Tao Toamasina renivohitry ny Faritra Antsinanana no notanterahina ny Atrikasa fanaovana tombana ny Lasim-piofanana na ny Référentiel National de Titre du MMAV- Mpiompy Manampy amin'ny Asa Veterinera. Nanohana ara-bola izao hetsika izao ny Fandaharanasa RINDRA-Renforcement Institutinnel vers le Développement de la Résilience Agricole, fiarahamiasan'ny Fanjakana Malagasy sy ny Vondrona eoropeana ao anatin'ilay famatsiambolan'ny FED-Tahiry Eoropeana ho an'ny Fampandrosoana andiany faha-11. Mikarakara ny Atrikasa ny Sampandraharaha misahana ny fahasalaman'ny biby-DSV eo anivon'ny MINAE.
Vétérinaire miisa 60 avy amin'ny Faritra 6 : Analamanga, Diana, Sava, Alaotra Mangoro, Analanjirofo ary avy teo Antsinanana miampy ny Tompon'andraikitry ny Sampandraharaha misahana ny Fiompiana avy amin'ireo Faritra 6 ireo no mandray anjara tamin’ny atrikasa notanterahina mandritra ny 3 andro, ny 07,08 ary 09 Oktobra 2021.
Ny Taona 2018 no nanomboka ny lasim-piofanana izay hanaovana Tombana, 3 taona aty aoriana izao. Tanjona, ny afahana mitondra fanatsarana eo amin'ny Seham-pihariana Fiompiana, ny hahatonga izany hifanaraka amin'ny filan'ny Mpiompy sy afahana ihany koa mametraka fandrindrana eo anivon'ireo V.S. Ireto farany izay mampiasa mivantana ireo MMAV-Mpiompy Manampy amin'ny Asa Veterinera, ka natao indrindra koa io Atrikasa io ho fakan-kevitra ireo V.S, izay mahita ny zava-misy eny ifotony ho amin' izay fanatsarana atao izay.


Mifanojo sy mamaly ny Politikan'ny fitondram-jakana amin'ny fanomezana tolotra manakaiky vahoaka amin'ny resaka fiompiana araka izany ny tanjona sy ny votoatin'ity atrikasa ity.
Tsara ny manamarika fa ity atrikasa tombana nataon'ireo V.S avy amin'ireo Faritra 6 teto Toamasina ity no mamarana ireo   atrikasa natao t@ireo V.S rehetra avy@ Faritra 23 manerana ny nosy. Ny andiany 5 voalohany izay natao tany@Faritra Atsimo, Boeny, Vakinakaratra, Bongolava ary Ihorombe ho an'ireo V.S avy amin'ireo Faritra niisa 17.